Tjänster

Dala Brand erbjuder ett brett utbud av brandrelaterade tjänster

Vi erbjuder årlig service och underhåll av brandredskap

Brandredskapservice

Konsultation och rådgivning

Brandkonsult

Årlig service av Första Hjälpen utrustning och hjärtstartare

Första Hjälpen- Service och underhåll

Service och underhåll av rökluckor

Service rökluckor

Service och provning av brandlarm

Brandlarmsprovning

SBA- Systematiskt brandskydd

SBA- Systematiskt brandskydd

Utrymningsövningar

Utrymningsövning

Framtagning av utrymningsplaner

Utrymningsplaner