Brandredskapsservice

Service och underhåll av brandredskap

Vi erbjuder årlig service och underhåll av brandredskap.

Våra servicetekniker genomför kontroll och underhåll av det flesta typer av brandredskap.
Vanligtvis utförs en årlig kontroll och önskar man se över övriga delar av brandskyddet enligt önskemål, kan det göras i samband.

Kontroll utförs enligt regelverk, till exempel:

  • SS 3656 Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare
  • SS EN 671-3 Svensk standard för underhåll av inomhusbrandposter
  • Provtryckning av gasflaskor sker normalt vart tionde år enligt krav från Tryckkärlsförordningen och Arbetsmiljöverket.

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar

2 §   Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Serviceavtal

Vi utför årlig kontroll efter beställning och även via serviceavtal. Serviceavtalet innebär en lägre prisnivå där ni som avtals kund erhåller 25% rabatt på material. Det medför även mindre planering för er som företag. Vi ansvarar för att boka in servicebesök 1-2 veckor innan årsförfallodatumet.