Första hjälpen utrustning – Service och underhåll

Första hjälpen utrustning – Service och underhåll

Vi erbjuder service och underhåll av Första hjälpen utrustning

Har ni koll på bäst före datum och att inte plåsterhållaren är tom.?

Vi erbjuder årligt serviceavtal med påfyllning av era första hjälpen tavlor och ögon skölj vätskor.
De flesta av artiklarna i en första hjälpen tavla har ett bäst före datum vilket skall bevakas och bytas
ut vid behov.

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter ställer krav på tillgången till första hjälpen.

Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.