SBA- Systematiskt brandskydd

SBA- Systematiskt brandskydd

Vi erbjuder digitala moln baserade lösningar för systematisk brandskyddsarbete

Utför Era kontroller från mobil- läsplatta.

Med digitalt kolbaserad plattform blir det både enkelt och smidigt.
Ta ett kort på avvikelsen och skicka direkt till mottagare som skall lösa problemet.

Upplägg

  • Framtagande av planritningar i DWG (auto Cad format)
  • Inventering av kontrollpunkter
  • Inlägg i WEB system
  • Utbildning av slutanvändare

Vi erbjuder även att via avtal utföra kontroller med intervall som ni önskar.
Detta är relativt vanligt att det interna kontroll ronder utförs av framtagaren av underlaget för det systematiska arbetet.

Hur är det med det inbyggda batteriet, håller det 60min?