Brandkonsult

Brandkonsultation- Rådgivning och Utlåtanden

Dala Brand har lång erfarenhet av rådgivning i bygglovsprocesser

Målsättning är att inte över projektera brandskyddet vilka tyvärr många andra brandkonsulter
gör utan eftertanke på kundens, byggherrens ekonomi.
Många gånger med extra 6- eller 7 siffriga belopp som onödig konsekvens.
Dock behöver även DalaBrand efterleva Boverkets byggregler för brandskyddets utformning
men som sagt utan överprojektering av brandskydd.

Exempel på konsultations tjänster

  • Brandutlåtanden
  • Sakkunninghetsutlåtande brand
  • Brandskyddsbeskrivningar
  • Brandskyddsdokumentation
  • Extern brandskyddskontroll
  • Explosionsskydds dokumentation för brandfarlig vara

Exempel där vi projekterat brandskyddet

Ex. DalaBrand projekterade brandskyddet för nybyggnation och samlingslokal Gym Balance Box i Borlänge.

Ex. Dalabrand projekterade brandskyddet ändra verksamhet i del av byggnad. Borlänge Padelcenter.