Rökluckor service

Vi erbjuder årlig service och underhåll av rökluckor.

Rökluckans funktion

I händelse av brand fyller rökluckan en viktig funktion gällande evakuering av farliga brandgaser som bidrar till att rädda både liv och materiella ting samt underlätta släckning.

Där det sitter rökluckor är det ofta ett myndighetskrav som ställts vid bygglov för aktuell byggnad.
Man kan ej ta bort rökluckor utan att göra en bygganmälan till kommunen, vi hjälper er att utreda om det är möjligt om detta skulle vara aktuellt. Kommunen kommer i sådan fall kräva ett s.k. Sakkunnighetsutlåtande brand.

En röklucka skall kontrolleras årligen i enlighet med SS 883007:2015.
Vid service och kontroll arbetar vi utifrån SWEBRAs riktlinjer.
För de rökluckor som har en batteri back up kollar vi även detta och byter vid behov, i regel vart 5:e år.

Service

Vi utför årlig kontroll efter beställning och även via serviceavtal.