Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig

Är du utsedd att vara brandskyddsansvarig då behöver du denna utbildning.

Brandskydd är komplext då regler kring brandskydd förekommer i så många olika
regelverk, föreskrifter, lagar och försäkringskrav.

I denna heldags kurs går vi igenom:

  • Lagar och förordningar
  • Bygganmälan eller bygglov
  • Systematiskt brandskydd
  • Brandtekniska begrepp
  • Brandteori
  • Brandtekniska installationer
  • Besök på objekt där vi utför en brandskyddskontroll.

Kursinformation:

Kurslängd:7 x45min.
Plats: Dalabrand AB
Hugo Hedströms Väg 27
Borlänge.
Pris: 6850kr/per deltagare. ex moms.
Ingår: fika, lunch och kurslitteratur

[booking type=6 nummonths=3 options='{calendar months_num_in_row=3 width=100% cell_height=45px}’ aggregate=’6′]

Är ni 4 personer eller fler? Kontakta oss för eget kurstillfälle.

Här är ett exempel på vad du som brandskyddsansvarig kan komma att stöta på på din arbetsplats

Bilden visar genomföringar i brandcellsgräns där man ej utfört godkänd brandtätning. Vems ansvar?.