Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollant

Utbildningen vänder sig till den som erhållit uppgiften att utföra egenkontroller av brandskyddet på arbetsplatsen, som skall bli brandskyddskontrollant.

Kurs innehåll:

  • Brandkunskap
  • Riskhantering
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Praktiskt moment, hur man utför en egenkontroll

Mål:

Efter genomförd utbildning är målet att du som brandskyddskontrollant skall kunna genomföra egenkontroller av brandskyddet.
Du skall ha kunskap för att identifiera och åtgärda brandrisker samt arbeta med systematiskt brandskyddsarbete på en grundläggande nivå.

Kursinformation:

Tid: 7x 45min.
Plats: DalaBrand AB Borlänge
Pris:6850kr ex moms.

Här är ett exempel på vad du som brandskyddskontrollant kan komma att stöta på under en kontrollrond.

På bilden finns flera saker att kontrollera, dörren är placerad i en brandcellsgräns och utgör samtidigt en utrymningsväg, hur kontrollerar du detta, hur anmäler du avvikelser och till vem?