Grundläggande brandutbildning

Grundläggande brandutbildning

Dala Brand erbjuder grundläggande brandutbildning med eller utan praktik.

Anlagd brand med uppsåt. Går det att undvika eller minimera sannolikheten för grov mordbrand?

Syfte med utbildning är att skapa riskmedvetenhet hos deltagare samt att denna efter utbildningen tänker förebyggande brandskydd med vilket avses

 • Förhindra brands uppkomst
 • Underlätta utrymning
 • Begränsa brandspridning i händelse av brand
 • Underlätta släckning i händelse av brand. Praktik med brandfilt och brandsläckare tillval.

Utbildningens innehåll:

 • Lagar och förordningar
 • Brandbegrepp
 • Förebyggnade brandskydd
 • Förhindra brands uppkomst
 • Begränsa brandspridning i händelse av brand
 • Utrymning
 • Underlätta släckning
 • Praktik med hand brandsläckare och brandfilt.

Kursinformation:

Kurslängd: 2tim utan praktik. Med praktik 2,5 timmar.
Plats: Dalabrand AB
Hugo Hedströms Väg 27
Borlänge.
Pris: 
Utan praktik 8850kr/ per grupp om högst 12st. Pris. ex moms.
Med praktik. 10850kr/per grupp om högst 12st. Pris ex moms.

Vid externt förlagd utbildning tillkommer restids- fordonskostnad.