Produkter

Kolsyresläckare

5kg  89B

Skumsläckare

9L 43A 233B  
Miljöskumsläckare

Hjärtstartare

Leasa eller köp.

Dala BRand AB

Corona information

Vi har utbildningar med högst  8 deltagare under den tid FHM
rekommendationer gäller.

Lokaler har Coronaanpassats.

Avbokning utan kostnad vid sjukdomssymton, ända fram till kursstart.

Nyheter från msb