Produkter

Pulversläckare

6kg 43A 233BC

Skumsläckare

9L 43A 233B  
Miljöskumsläckare

Nödljus

från  850 kr

Utbildningar

  • 2017-12-11 Platser kvar: 1
    Plats: Maskingränd 6. Parkering Hugo Hedströms Väg
  • 2018-01-19 Platser kvar: 7
    Plats: Maskingränd 6. Parkering Hugo Hedströms Väg

AKTUELLT

Vi har flyttat till Maskingränd 6 Borlänge. Åselby Industriområde.

Verkstad, kontor & konferens.Nyheter från msb