Systematiskt brandskydd

Systematiskt_brandskydd_utbildning.jpg

Välkommen att utbilda dig i systematiskt brandskydd.

Under en avspänd och förhoppningsvis intressant heldag går vi tillsammans igenom de delar som bör finnas med i det systematiska brandskyddsarbetet.


  Detta är en objektsanpassad utbildning som vi önskar att förlägga hos Er om möjligt.
Detta för att kursinnhållet senare skall vara anpassat för ERT FÖRETAG.

Målgrupp: Alla som ingår i företagets brandskyddsorganisation

 • brandskydds kontrollant
 • brandombud
 • brandskyddsansvarig

Mål: Efter kursen skall deltagare kunna upprätta ett uthålligt och fungerande systematiskt brandskyddsarbete för sin arbetsplats.

Innehåll

 • lagstiftning
 • brandskyddspolicy
 • brandskyddsorganisation
 • utbildningsplan för personal
 • byggnadsbeskrivning
 • verksamhetsbeskrivning
 • brandskyddsbeskrivning
 • interna brandskyddskontroll
 • riskhantering
 • tillbudsrapportering
 • regler & rutiner
 • uppföljning
 • Skriftlig redogörelse av brandskydd

Pris:Kontakta oss för kostnadsfritt besök.

Ingår: Pärm systematiskt brandskydd anpassat efter objektet.

Vi erbjuder även stöd med framtagandet av unika
brandskyddsritningar för just eran verksamhet samt övrigt platsstöd för att hjälpa er komma igång.


Kalendarium
 • Heta arbeten
  2019-01-18 Platser kvar: 2
  Plats: Hugo Hedströms Väg 27 Borlänge
 • Heta arbeten
  2019-02-01 Platser kvar: 12
  Plats: Hugo Hedströms Väg 27 Borlänge