Grundkurs brandskyddVälkommen till grundutbildning i brand.

Kursen riktar sig till företag som vill uppnå en högre säkerhet för både sig själva och sina kunder.

Kursen är en allmän kurs med möjlighet till objektsanpassat innehåll vilket innebär att vi går igenom vad som är unikt för eran arbetsplats både avseende risker och rutiner för utrymning.

Mål: Att deltagare efter utbildning erhållit kunskaper och färdigheter att bidraga till en säkrare arbetsplats avseende brand. 

Tid: 3-4 timmar.

Innehåll:

  • Lagstiftning
  • Förebyggande brandskydd
  • Begreppet systematiskt brandskyddsarbete
  • Larma Rädda Släck
  • Eran utrymningsorganisation
  • Brandskydd i hemmet
  • Ev. praktiskt handhavande brandredskap

Pris:

Grundläggande brandskydd                         7500 kr

Tillval.Objektsanpassad del.                        2500 kr

Praktik med släckare och brandfilt               95 kr/ deltagare

Plats: DalaBrand AB Borlänge.
Ring för mera information.

 


Kalendarium