Utrymningsplaner

Vi erbjuder framtagande och uppmontering av utrymningsplaner.

Utrymningsplaner utgör grunden när man skall upprätta en effektiv  utrymningsorganisation.
Den skall redogöra för

 • hur man tar sig ut
 • brandredskaps placering
 • hur man larmar
 • var man återsamlar

Har man sedan vår

 • utrymningsledarväst
 •  återsamlingsledare
 • kontaktperson väst är det optimalt.

Givetvis ställer vi upp på att medverka vid utrymningsövningar för att upptäcka brister i utrymningsorganisationen.
En riktig utvärdering ingår där man samlar personer som ingår i utrymningsorganisationen.

Kontakta oss för mera information

0243- 21 59 00  Mobil 070- 513 26 90

Kalendarium
 • Heta arbeten
  2018-10-26 Platser kvar: 1
  Plats: Maskingränd 6. Parkering Hugo Hedströms Väg
 • Heta arbeten
  2018-11-09 Platser kvar: 8
  Plats: Maskingränd 6. Parkering Hugo Hedströms Väg
 • Heta arbeten
  2018-11-23 Platser kvar: 12
  Plats: Maskingränd 6. Parkering Hugo Hedströms Väg