Heta arbetenEndast 2980kr. Gruppstorlek Max 14 st deltagare.

Vi är billigast och erbjuder samtidigt utbildning av högsta kvalite.
S
amtliga instruktörer har bakgrund  inom räddningstjänst.

Våra utbildningar är förlagda till vårat kontor i  Borlänge.

Målgrupp: Hantverkare samt alla som kan behöva skriva ut tillstsånd för "heta arbeten".

Deltagare erhåller efter kurs certifikat för heta arbeten giltigt i 5 år.
Kurslängd: klockan 07.00-12.00
Pris ex moms.  2980kr.

Certifiering genomföres på plats och certifikat kan laddas ner på deltagares mobiltelefon. Kursdeltagare kan arbeta samma dag som certifiering.
Plastkort skickas normalt inom 4 dagar efter kurstillfälle.

Önksar ni arbetsplatsförlagd utbildning.                            
Ring för offert.

Vägbeskrivning.
Plats: Hugo Hedströmsväg 27.  Borlänge.

 

Kalendarium